Usuwanie brodawek skórnych Dolce

W trakcie życia na skórze większości ludzi pojawiają się mniej lub bardziej liczne twory w postaci brodawek, guzków, włókniaków. Ich liczba zwiększa się z wiekiem.

Zmiany te zazwyczaj maja charakter łagodny, wymagają jednak każdorazowo oceny przez lekarza specjalistę w celu wykluczenia nowotworu skóry.
Usuwanie tego rodzaju zmian wykonuje się głównie ze wskazań estetycznych, zwłaszcza jeśli znajdują się w miejscach widocznych lub ze względu na ich urażanie i drażnienie.

Leczenie polega na usunięciu zmiany za pomocą optymalnej w danym przypadku metody – odparowanie laserem, elektrokoagulacja, mrożenie, ścięcie lub wycięcie chirurgiczne.

W części przypadków niezbędne jest badanie histopatologiczne usuniętych tkanek.