Skleroterapia Dolce

SKLEROTERAPIA SKLEROTERAPIA PŁYNEM – OBLITERACJA FARMAKOLOGICZNA

Skleroterapia – to metoda leczenia „prostych” żylaków oraz śródskórnych poszerzeń żylnych – venulektazji zwanych potocznie pajączkami. Polega ona na podaniu środka obliterujacego ( np. Aetoxysklerol ) do światła naczynia, które chcemy usunąć. Lek  jest podawany za pomocą bardzo małych ampułkostrzykawek, zaś wkłucia są prawie bezbolesne. Działanie wstrzykniętego leku polega na wywołaniu kontrolnej reakcji zapalnej ściany żyły. Białka zawarte w ścianie naczyń żylnych oraz białka zawarte we krwi powodują związanie i unieczynnienie podawanego środka. Taka deaktywacja zachodzi już w miejscu podania środka, tak samo siła jego działania maleje wraz z odległością  od miejsca wkłucia. Dalsze naczynie w organizmie nie są niszczone przez środek chemiczny. Jednakże żyły obkurczają się, podrażniona ściana żyły włóknieje, ustaje przepływ krwi i w czasie kilku dni do kilku tygodni żyła przestaje być widoczna. Wskutek tego dochodzi do zamknięcia naczynia. Zabieg skleroterapii wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych i trwa na ogół 20-30 minut. Po zabiegu pacjent wraca do codziennych czynności. Konieczne jest chodzenie w opasce elastycznej zgodnie z zaleceniami lekarza .Pacjent powinien dużo chodzić. Bezpośrednio po zabiegu w miejscu podania powstaje rumień i obrzęk .Przy skleroterapii większych żylaków przez kilka tygodni może utrzymywać się stwardnienie i tkliwość przy dotyku na przebiegu zamkniętego naczynia. Czas gojenia jest uzależniony od średnicy zamykanego naczynia, stopnia jego zaawansowania oraz indywidualnych zdolności organizmu. Uzyskanie dobrego wyniku wymaga często kilku zabiegów. Każdy zabieg skleroterapii poprzedzony jest konsultacją chirurgiczną oraz badaniem USG żył.

Jakie są wskazania do zabiegu skleroterapii?

Wskazaniem do jego wykonania jest obecność venulektazji, potocznie nazwanych pajączkami naczyniowymi  na bocznej i przyśrodkowej powierzchni uda, pod kolanami i na podudziach. Dobrym wskazaniem są również drobne żylaki na udach i podudziach przy prawidłowych, wydolnych głównych pniach żylnych. Często skleroterapię stosuje się jako uzupełnienie po leczeniu chirurgicznym, gdy na nogach pozostają na tyle małe zmiany, że nie można ich usunąć chirurgicznie.

ak powinno się postępować po zabiegu?

Po zabiegu noga jest bandażowana lub zakładane są rajstopy uciskowe na okres 7 dni. Proces gojenia trwa od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od stopnia zaawansowana zmian pierwotnych. Pacjenci w tym okresie wracają do codziennych czynności.

 • Przed zabiegiem jak również w okresie rekonwalescencji zalecamy stosowanie preparatu Rutinoscorbin
 • Po zabiegu absolutnie zakazana jest ekspozycja na światło

Ile zabiegów powinno się wykonać?

To zależy od układu żylnego pacjenta. Podczas pierwszej wizyty u każdego pacjenta oceniania jest wydolność układu żylnego za pomocą szczegółowego badania USG. Następnie ustalany jest indywidualny schemat leczenia i profilaktyki dla uzyskania optymalnych efektów.  Uzyskanie dobrego efektu wymaga najczęściej kilku sesji.

Czy mogą pojawić się powikłania po zabiegu?

Mimo udowodnionego wielkiego bezpieczeństwa tej metody mogą pojawić się:

 • Siniaki
 • Przebarwienia
 • Obrzęk kostek
 • Bolesność ostrzykniętej żyły
 • Miejscowa reakcja alergiczna na podany środek

Jak często zdarzają się nawroty?

W przypadku przewlekłych problemów z żyłami, szanse na nawrót choroby są uzależnione od kilku czynników:

 • Przestrzeganie protokołu leczenia
 • Właściwa wtórna profilaktyka przeciwżylakowa
 • Sposób życia
 • Stosowanie diety bogato błonnikowej
 • Unikanie nadwagi

Wielu pacjentów nie stosuje się do zaleceń lub przerywa leczenie zbyt wcześnie, co jest głównym  źródłem nawrotów i niepowodzeń

Przeciwskazania:

 • Ciąża i laktacja
 • Przebyta zakrzepica żył głębokich
 • Miażdżyca kończyn dolnych
 • Mikroangiopatia cukrzycowa
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zbyt duże żylaki
 • Otyłość
 • Stosowanie leków obniżających krzepliwość krwi np. aspiryny

 
SKLEROTERAPIA SKLEROTERAPIA PIANĄ - OBLITERACJA TESSARIEGO

Skleroterapia piankowa jest najnowszą metodą leczenia Przewlekłej Niewydolności Żylnej. Polega ona na wstrzyknięciu do żyły leku w postaci specjalnie spreparowanej  piany. Taka postać leku działa zdecydowanie od trzech do czterech razy silniej niż równoważne objętości i stężenia tych środków w postaci płynnej. Ta większa siła działania zależy od wielu czynników, takich jak wzrost efektywnej powierzchni czynnej działającej na ścianę naczyń w porównaniu z postacią płynną leku i przemieszczenie krwi z leczonego naczynia, co powoduje przedłużony kontakt nie rozcieńczonego środka ze śródbłonkiem naczynia. W porównaniu z iniekcją płynnej postaci danego preparatu pianka powoduje silniejszy skurcz naczynia oraz jego zwłóknienie na znacznie dłuższym odcinku od miejsca jej podania. Dodatkowo piankę stosuje się w znacznie mniejszych objętościach i stężeniach. Zastosowanie pianek pozwala na znacznie łatwiejsze ich obrazowanie metodą ultrasonografii znakowanej kolorem. Skleroterapia piankowa przyczyniła się do zrewolucjonizowania leczenia refluksu w dużych naczyniach żylnych. Można tą metodą leczyć większe żylaki .Podstawowym kryterium kwalifikacji do skleroterapii jest średnica obli terowanych naczyń, która w ocenie ultrasonograficznej nie powinna przekraczać 8 milimetrów. Efekt działania piany podczas zabiegu, jej położenie można dobrze kontrolować w badaniu USG Doppler .

Jak wygląda zabieg skleroterapii pianą?

Podczas pierwszej wizyty dokonuje się oceny stopnia zaawansowania choroby, ustala wskazania do zabiegu oraz wykonuje badanie ultrasonograficzne. Wstrzyknięcie leku wykonywane jest bardzo cienką igłą ( podobną do insulinowej ) i jest w zasadzie bezbolesne. W celu precyzyjnej lokalizacji naczyń w tkance podskórnej wykorzystuje się specjalne oświetlenie skóry i lupy. Jednorazowo wykonuje się od kilku do kilkunastu wstrzyknięć preparatu. Po zabiegu na kończynę zakładany jest opatrunek uciskowy, najczęściej specjalna pończocha uciskowa. Zabieg w zakresie tej samej kończyny powtarza się nie wcześniej niż po 14 dniach. Przeważnie niemożliwe jest zobliterowanie wszystkich zmian w czasie jednej wizyty. Średnio udaję się uzyskać spodziewany wynik podczas 2-3 wizyt. Po zabiegu wskazana jest okresowa kontrola ( co 12 miesięcy ) w celu zobliterowania nowopowstałych.