Rektoskopia Dolce

Rektoskopia pozwała zbadać jelito grube poprzez wprowadzenie do odbytu  sztywnego, jednorazowego instrumentu w kształcie rury o grubości ok 18 mm (rektoskop). Rektoskop pozwala ocenić odbyt, odbytnicę i początkowy odcinek esicy. Jest to badania krótkie, pozwalające ocenić ok. 20-25 cm końcowego jelita grubego,.
W tej okolicy lokalizuje się większość chorób  jelita grubego.

Jak przygotować się do rektoskopii?

Dzień przed badaniem - obiad powinien być lekkostrawny i objętościowo mały, po południu ok. godz 16-tej zażyć doustny środek przeczyszczający – może to być tabletka lub herbatka przeczyszczająca (kupujemy w aptece bez recepty). Wieczorem można tylko pić klarowne płyny;
W dniu badania pacjent zgłasza się na czczo na wyznaczoną godzinę i przynosi wlewkę doodbytniczą kupioną w aptece bez recepty.
Wlewka doodbytnicza będzie wykonana w Pracowni przed badaniem. W ten sposób jelito zostanie prawidłowo oczyszczone, co umożliwi wykonanie pełnego i wiarygodnego badania.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Niektóre z nich mogą wpłynąć na sposób przygotowania i przebieg badania. Dotyczy to w szczególności: aspiryny i jej pochodnych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków wpływających na krzepliwość krwi, insuliny i preparatów żelaza. 

 Jak przebiega rektoskopia?

Rektoskopia jest badaniem dobrze tolerowanym przez pacjentów i rzadko powoduje dolegliwości bólowe. Badaniu towarzyszyć może uczucie rozpierania, wzdęcia.
Badanie wykonuje się w pozycji kolankowo-łokciowej lub lewobocznej.
Pozycja kolonkowo-łokciowa jest lepsza, pozwala na dokładniejszą ocenę jelita i krótki czas badania. 
Wyprowadzając aparat z jelita lekarz ocenia jego wygląd i stwierdza ewentualne odchylenia od stanu prawidłowego. Badanie z reguły trwa od 2 do 5 minut.

Jakie mogą być powikłania po rektoskopii?

Rektoskopia jest bezpieczną procedurą medyczną. Ważne, aby była przeprowadzona przez lekarzy specjalnie przeszkolonych i doświadczonych. Jednym z możliwych powikłań jest przebicie lub rozdarcie ściany jelita grubego, które wymaga natychmiastowego leczenia operacyjnego. W przypadku pobierania wycinków do badań może dojść do krwawienia które z reguły jest niewielkie. Najczęściej krwawienie ustaje samoistnie w rzadkich przypadkach może wymagać dodatkowego leczenia. U osób uczulonych może dojść do reakcji alergicznej na podane leki przeciwbólowe lub uspokajające, czasami do zaostrzenia współistniejącej ciężkiej choroby serca lub układu oddechowego. Jakkolwiek powikłania rektoskopii są bardzo rzadkie, ważne jest aby pacjent sam rozpoznał wczesne ich objawy.
   Bezzwłocznie należy skontaktować się z lekarzem jeżeli po badaniu odczuwa się silne bóle brzucha, występują dreszcze i gorączka lub obfite krwawienie z odbytu. Krwawienie może się pojawić nawet kilka dni po badaniu. 

  • Postępowania przed, w trakcie i po badaniu.
  • Pacjent powinien dostosowac się do wszystkich zaleceń wydanych przez lekarza
  • Badany ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany w stanie zdrowia, informować o nudnościach i wymiotach.
  • W przypadku stosowania znieczulenia nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin po zabiegu.
  • Wystąpienie jakichkolwiek niejasnych objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi.
  • Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia nie wskazane jest prowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.