Dermatoskopia Dolce

Dermatoskopia lub dermoskopia to nieinwazyjne, niebolesne, łatwe do przeprowadzenia ale trudne w ocenie (wymagające dużego doświadczenia i praktyki) badanie kliniczne.

Polega na oglądaniu skóry, znamienia lub zmiany naczyniowej skóry lub każdej innej zmiany skórnej pod powiększeniem. Przed badaniem na skórę nanosi się żel likwidujący refleksy świetlne. Dermatoskopia jest znana od 1920 roku-pierwsza publikacja autorstwa niemieckiego dermatologa Johanna Saphiera.

Badanie dermatoskopowe ma dwie najważniejsze zalety:
- większa czułość diagnostyczna badania w porównaniu do oglądania znamion okiem nieuzbrojonym ( umożliwia to dokładniejsze badanie zmian na skórze poniżej 3 mm)
- pozwala na uniknięcie niepotrzebnych biopsji skóry w przypadkach trudnych do oceny gołym okiem

Dermatoskopia jest: niebolesna, nieinwazyjna, nieuciążliwa dla pacjenta, może być dowolnie często powtarzana i jest technicznie łatwa do wykonania. Z drugiej strony wymaga doświadczenia w ocenie obrazów dermatoskopowych.