Terapia komórkami macierzystymi

Dolce Bez kategorii

Co to są komórki macierzyste? Jak wielką wartość mają komórki tłuszczowe pozyskiwane z tkanki tłuszczowej?
Gdzie wykorzystuje się komórki macierzyste?

Można zaryzykować stwierdzenie, że każda komórka naszego organizmu jest przodkiem jakieś komórki macierzystej. Człowiek powstaje z dwóch komórek rozrodczych od matki i ojca, które na początku tworzą zygotę. Ta komórka jest pramatką wszystkich naszych tkanek. Pierwsze komórki powstałe z zygoty są tak zwanymi komórkami macierzystymi embrionalnymi (ESC), które mają nieograniczone zdolności do podziału i różnicowania się inne tkanki (komórki totipotencjalne). Na początku komórki ESC dzieląc się tworzą zalążki wszystkich naszych tkanek i narządów. Po kolejnych podziałach częściowo tracą te zdolności stając się coraz bardziej dojrzałymi. Większość z nich przekształca się w komórki somatyczne np. komórki skóry – fibrocyty, komórki kości – osteocyty, komórki chrząstki – chondrocyty, komórki mięśni – miocyty itd. Te komórki tracą jakąkolwiek zdolność do podziału.

Zobacz więcej